Løsninger til landbruget

Særlige løsninger til Landbruget

Låsesmeden VestFyn er leveringsdygtig i løsninger til landbruget
som imødekommer de særlige udfordringer, som kan opstå i stalde
med dyrehold.

I forbindelse med lukkede staldmiljøer opstår der typisk problemer
med tæring/irring af staldens låse som kan medføre at dørene ikke
kan åbnes.Låsesmeden VestFyn      Døgnvagt 40 51 81 81      ms@laasesmedenvestfyn.dk      CVR nr. 35370110